VB-Website-Headers-v7-1

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn.

Wat wij doen

Op zeven locaties in Amsterdam bieden onze medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding. De eigen kracht en talenten van onze cliënten zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ze actief meedoen, uiteraard naar eigen vermogen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving. Het uiteindelijke doel is helder: cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

 

Facebook

Het Koffiehuis van de Volksbond in de Haarlemmerstraat heeft, in samenwerking met Sanne Horn (o.a. bekend van de tuinen van het Rijksmuseum), een groenplan ontwikkeld voor de Haarlemmerbuurt. Er hangen inmiddels 16 duurzame bloembakken op de Eenhoornsluis en in de Haarlemmerstraat staan 4 bakken met bomen en planten.
De beplanting wordt in samenspraak met buren en ondernemers aangepast aan winter en zomer. Het onderhoud zal door de vaste bezoekers van het Koffiehuis worden gedaan (dak- en thuislozen). Wij zijn trots dat het gelukt is het groenplan te realiseren.
... MeerMinder

Locaties

Actie

Klik hier voor het overzicht

VB-Website-Headers-v7-1