VB-Website-Headers-v7-1

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn.

Wat wij doen

Op zeven locaties in Amsterdam bieden onze medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding. De eigen kracht en talenten van onze cliënten zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ze actief meedoen, uiteraard naar eigen vermogen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving. Het uiteindelijke doel is helder: cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

 

Facebook

De landelijke opschoondag 2017 was een groot succes in Amsterdam Zuidoost. Een aantal bewoners van Volksbondlocatie De Brecht heeft meegeholpen het gebied rondom de Amsterdamse Poort te ontdoen van zwerfvuil onder begeleiding van een brassband, diverse 'afvalbutlers' en de bekende acteur Guido Spek. ... MeerMinder

Het voorjaar is begonnen en de buurtmoestuin van Volksbondlocatie De Brecht heeft een goede onderhoudsbeurt nodig. Zin om te komen helpen spitten, wieden, zaaien, planten, meedenken en elkaar ontmoeten? Doe dan mee op woensdag 29 maart a.s. van 10.00 - 14.00 uur. Adres: Buurtmoestuin De Brecht, Berthold Brechtstraat 655, 1102 RS Amsterdam ... MeerMinder

Locaties

Actie

Klik hier voor het overzicht

VB-Website-Headers-v7-1