VB-Website-Headers-v7-1

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn.

Wat wij doen

Op zeven locaties in Amsterdam bieden onze medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding. De eigen kracht en talenten van onze cliënten zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ze actief meedoen, uiteraard naar eigen vermogen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving. Het uiteindelijke doel is helder: cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

 

Facebook

Locaties

Actie

Klik hier voor het overzicht

Agenda

December 2017
Fri 22-12-2017Theater Kostelijk treedt op in de Boomspijker. Boomsspijker- Recht Boomssloot 52 19:30 uur

alle agenda items

VB-Website-Headers-v7-1