Aanmelden

Aanmeldingen kunnen door eenieder (verwijzers/behandelaars maar ook door cliënten zelf) gedaan worden via een e-mail naar: Aanmeldingenwijkzorg@vbscw.nl

Contactpersoon voor Regio Noord/Westpoort/West/Nieuw-West:
Ramona Essed: tel. 088-4454068

Contactpersoon voor Regio Centrum/Oost/Zuid-Oost en Zuid:
Jane Chintoe: tel. 088-4454027

We verzorgen ook kortdurende, heel specifiek gerichte ambulante begeleidingstrajecten. Bijvoorbeeld gericht op het op orde brengen van de financiële administratie.