Het pad naar de moestuin vernieuwen

NL Doet 2016 logo

Omschrijving

Het moestuinseizoen komt eraan. De buurtmoestuin bij De Brecht is bereikbaar via een schelpenpad met houten borders aan weerszijden. De kapotte houten borders bieden een onveilige situatie, met name voor kinderen uit de buurt. Deze willen we duurzaam renoveren met grindsteentjes en keien en daar kunnen we wat enthousiaste handen bij gebruiken.
Dankzij de subsidie van het Oranjefonds wordt dit mogelijk gemaakt.

Deelnemers:
activiteitenbegeleiders Ronald, Maria en Madzy, 4 vrijwilligers en enkele bewoners van de locatie.

Tijd:
van 10.00 – 16.00 uur.
Om 13.00 gaan we gezamenlijk lunchen en energie opdoen om in de middag weer verder te gaan. We sluiten de dag af met koffie en gebak.

Gewenst eindresultaat
Een vernieuwd representatief en veilig tuinpad zodat onze bewoners en buurtbewoners, die een kaveltje hebben, op een veilige manier de moestuin kunnen bereiken en komend voorjaar weer met veel plezier in de gezamenlijke moestuin samenwerken.