Burgers voor Burgers (B4B)

burgersvoorburegerVolwaardig meedoen – dáár gaat het om voor onze cliënten. Niet alleen binnen de Volksbond, maar ook daarbuiten. We willen ze graag een rol geven in hun directe woon- en leefomgeving. Speciaal daarvoor hebben we het zorgconcept “Burgers voor Burgers” (B4B) ontwikkeld. Doel is ook de buurt actief te betrekken bij de zorg. Bij B4B draait het steeds om de vraag: wat kunnen wij en onze cliënten betekenen voor de buurt – en andersom?

Sociale netwerken

Voor veel van onze cliënten is contact met de omgeving niet zo vanzelfsprekend. Ze hebben steun nodig om een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met hen zetten onze medewerkers nieuwe verbindingen op met buurtbewoners en -organisaties. Dat gebeurt in elke dagbesteding- en woonlocatie van de Volksbond. Zo ontstaan netwerken waarin alle burgers iets nuttigs voor elkaar kunnen doen. Dat maakt cliënten minder afhankelijk van professionele hulp en het vergroot de zelfredzaamheid.

Samen met de buurt

Elke locatie stelt een B4B-commissie samen. Deze commisie bestaat uit cliënten, medewerkers en mensen uit de buurt. Samen onderzoeken zij welke organisaties, bedrijven en voorzieningen er in de wijk zijn. Daarna wordt bekeken welke gezamenlijke projecten er opgezet kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn een repair café, een buurtmoestuin, een buurtkoor, exposities, schoonmaakacties in de wijk, buurtfeesten, etcetera. Door dit soort activiteiten bouwen cliënten contacten op buiten de deur en krijgen buurtbewoners de gelegenheid vrijwilligerswerk te doen binnen de Volksbond.

Onderzoeksresultaten ‘Stap naar de buurt: B4B bij de Brecht

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut hebben gedurende 3 jaar de ontwikkeling van B4B op RIBW de Brecht gevolgd om de effecten van B4B over een langere tijd te onderzoeken. Hierover heeft Verwey-Jonker een brochure gemaakt waarin de onderzoeksresultaten van ‘Stap naar de buurt’ vertaald worden voor een breder publiek. Hierin staan de conclusies vermeld en een aantal tips om de zorg te vermaatschappelijken. Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek kunnen uitvoeren dankzij een subsidie van Het Fonds Psychische Gezondheid. Klik hier voor de brochure.

B4B werkt!

Een kleine greep uit de vele B4B-projecten:

  • Atlantisplein: Expositie met kunst van cliënten en van Open Ateliers Oost.
  • Dagbestedingsproject: Veegploeg houdt wekelijks de Haarlemmerstraat en omgeving netjes.
  • De Brecht: Moestuin, opgezet in openbare ruimte, samen met de buurt.
  • Centrum PS: Maandelijks Repair Café voor Amsterdam Oud West.
  • G.J. Scheurleerweg: Datsjapark, duurzame proeftuin voor Amsterdam Noord.
  • Jan Rebelstraat: Werkplekken voor jongeren met een taakstraf: helpen in de keuken en bij de receptie (samenwerking met stadsdeel).
  • Foto- & Filmschool van de Volksbond: Filmproducties samen met Buurt TV en Het Gewilde Westen (Amsterdam West) en Buurt TV Filmbaksel (Nieuw West).