Giften en Donaties

Wij krijgen steun van bedrijven, instellingen en particulieren. Hun inzet, giften, donaties en andere bijdragen zijn ontzettend belangrijk voor ons werk. Sterker nog, we kunnen niet zonder. Hieronder vermelden we onze zeer gewaardeerde sponsoren. Wij bedanken iedereen die de Volksbond de afgelopen jaren heeft gesteund.

ekoplaza logoosdorp praxis
ScanFondsHomeOver ah energieleverancier-nuon eh
oran VSB fonds logo start_foundation logo Stichting voorzorg Utrecht logo
Kaasland-Haarlemmerdijk Logo fundatie van den santheuvel sobbe logo maagdenhuis logo Stichting voorzorg Utrecht logo
 

Mede gesteund door

ARS Donandi Haëlla Stichting
Stichting Anton Jurgens Fonds 1969 Stichting Hulp na Onderzoek
Stichting RCOAK Stichting Thomas van Villanova
Stichting Zwerfjongeren Nederland