Nachtopvang

Volwassenen
Aanmeldingen kunnen door verwijzers gedaan worden via een e-mail naar:
aanmeldingennachtopvang@volksbond.nl
Contactpersoon: Lilian Starrenburg, bereikbaar op 088-4454041.

Na plaatsing op een eventuele wachtlijst worden de aanmeldingen gecheckt door de Veldregie van de GGD.
Dak- en thuislozen zonder verwijzer/hulpverlener dienen zich eerst te melden bij de centrale screeningsbalie in de Jan van Galenstraat 323b Amsterdam (elke werkdag behalve woensdag geopend van 09.30 tot 12.00 uur, tel. 020-3463636).

Jongeren (18 tot 23 jaar en acuut dakloos)
Aanbod
Tussen 1 mei en 30 november 2016 is er voor 6 jongeren plek op het Atlantisplein nummer 5 in Amsterdam. Het aanbod bestaat uit bed, bad en brood van16.30 tot 9.30 uur. De begeleiding komt vanuit SSCW.

Aanmelding en toeleiding
De GGD Amsterdam krijgt via professionals meldingen binnen van jongeren die geen slaapplaats voor de nacht dreigen te hebben. De GGD Amsterdam screent deze jongeren en bepaalt op grond hiervan of de jongere in aanmerking komt voor een plek in de nachtopvang. Doordeweeks kan dat tussen 9.00 uur en 17.00 uur via 020-5555462. Na 17.00 uur en in het weekend via GGD Amsterdam en politie route.