Eric Lemstra
Lid Bestuur

Sinds januari 2012 voorzitter raad van bestuur van Xtra, een ondernemende welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in de regio Haaglanden en sinds 2016 ook met MEE Zuid Holland Noord in haar gelederen. Wij richten ons op mensen die tijdelijk of langdurig kwetsbaar zijn en onze missie is ‘Meedoen en Meetellen’.

Daarvoor werkzaam geweest als eindverantwoordelijke o.a. in de jeugdzorg en de maatschappelijke opvang met altijd nauwe betrokkenheid en verbindingen naar onderwijs, zorg, wonen en werkgelegenheid. Vanuit mijn ervaring en huidige functie betrokken bij en lid van diverse lokale, regionale en landelijke bestuurs- of adviesraden.