Ambulant Begeleider: Daar waar mensen vanwege sociale of individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen, willen en kunnen onze mensen het verschil maken. Bij Stichting Volksbond Streetcornerwork werken we met circa 280 medewerkers aan ons doel: onze cliënten in staat stellen om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren of wonen. Samen met onze cliënten zoeken wij naar mogelijkheden. Of het nu jongeren of langdurig verslaafden zijn waar we via veldwerk mee in contact komen, dak- en thuisloze cliënten die op onze woonlocaties of herstartstudio’s wonen of vanuit een eigen woning ambulante ondersteuning krijgen of cliënten die gebruik maken van ons dagbestedingsaanbod. Per 1 februari 2019 zoeken wij een Ambulant Begeleider regio Oost (min-max 16-26 uur). Lees meer…..

Hospitality Medewerker:
RIBW de Brecht is een woonvoorziening voor mensen met psychiatrische problemen die intensieve woonbegeleiding nodig hebben. Het uiteindelijke doel van De Brecht is bewoners te begeleiden naar meer zelfstandigheid. De Brecht is bedoeld voor mensen met een chronische psychiatrische aandoening die zich moeilijk alleen redden. Wij hebben plek voor een hospitality medewerker (24 – 32 uur), Lees meer…..