Hospitality medewerker:

De woonvoorziening Atlantisplein is een 24 uurs woonvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar. De jongeren worden begeleid om straks zo zelfstandig mogelijk te functioneren, waarbij wij samenwerken met diverse instellingen en instanties binnen ons uitgebreide netwerk. Wij hebben per direct plek voor een hospitality medewerkers (min-max 16-26 uur), Lees meer…..

Hospitality medewerkers:

RIBW/MO G.J. Scheurleerweg is onze opvang en woonvoorziening in Amsterdam Noord. Hier bieden we plaats aan 50 bewoners van 23 jaar en ouder met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek en/of licht verstandelijke beperking. Alle bewoners hebben een klein eigen ‘appartement’ met badkamer en keukenblok. Wij hebben per direct plek voor enkele hospitality medewerkers (28 – 36 uur), Lees meer…..

Ambulant Begeleider:

Daar waar mensen vanwege sociale of individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen te verliezen, willen en kunnen onze mensen het verschil maken. Bij Stichting Volksbond Streetcornerwork werken we met circa 280 medewerkers aan ons doel: onze cliënten in staat stellen om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren of wonen. Samen met onze cliënten zoeken wij naar mogelijkheden. Of het nu jongeren of langdurig verslaafden zijn waar we via veldwerk mee in contact komen, dak- en thuisloze cliënten die op onze woonlocaties of herstartstudio’s wonen of vanuit een eigen woning ambulante ondersteuning krijgen of cliënten die gebruik maken van ons dagbestedingsaanbod. Wij hebben per direct plek voor een Ambulant Begeleider (min-max 20-30 uur). Lees meer…..