Ambulante ondersteuning

Praktische ondersteuning aan huis, Volledig afgestemd op de persoonlijke hulpvraag. Dat is wat ons Team Zorg aanbiedt. Voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen doen we dat al jaren. Tegenwoordig ook voor alle bewoners op onze locaties. Elke cliënt werkt samen met een eigen ambulante zorgmedewerker. Doel is zo zelfstandig en volwaardig mogelijk meedoen in de samenleving.

Volksbond introduceert Ambulant Plus

Ambulant Plus - Mickey ontmoet ambulante zorgverleensterMet Ambulant Plus zet de Volksbond een belangrijke volgende stap in cliëntenparticipatie. Voortaan bieden wij al onze cliënten zorg in  ambulante vorm. Dat was al zo voor cliënten die een zelfstandige woning hebben. Het geldt nu ook voor alle mensen die op een Volksbondlocatie wonen. De ambulante zorgmedewerkers zijn niet meer aan een van onze opvanglocaties gebonden. Zij leveren ondersteuning op afspraak. Die sluit precies aan op de wensen en behoeften van de cliënt.

Meedoen is gezond

Cliëntenparticipatie is een zeer belangrijk uitgangspunt voor de Volksbond. Dat betekent dat onze cliënten actief meepraten, meedenken en meebeslissen. Zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen en hun zelfstandigheid kunnen vergroten. Vanaf dag één stimuleren wij onze nieuwe cliënten om zelf actief te zijn. Ieder mens heeft persoonlijke talenten en capaciteiten. Door daar een beroep op te doen, kunnen mensen zich verder ontwikkelen. En ze leren de sociale vaardigheden om in de maatschappij te functioneren. De aanpak van Ambulant Plus sluit daar naadloos op aan.

Perspectief en doelstellingen

Het perspectief in onze woonlocaties is altijd naar buiten gericht. Meteen vanaf de binnenkomst van de bewoner. Belangrijke doelstellingen zijn:

  • versterking van het sociale netwerk van de cliënt
  • voorkomen van overlast in de wijk (preventie)
  • meedoen in de maatschappij (contacten met de buurt, dagbesteding, opleiding, werk)
  • uiteindelijk zelfstandig wonen (of in elk geval zo zelfstandig mogelijk) voor cliënten op woonlocaties en zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen voor onze overige cliënten
  • afbouwen benodigde professionele hulp

Extra impuls voor participatie

Ambulant Plus is een logische volgende stap in cliëntenparticipatie. Het betekent dat we de zorgmedewerkers loskoppelen van de woonlocaties. Voorheen maakten de zorg en de zorgmedewerkers onderdeel uit van elke woonlocatie. Door die permanente aanwezigheid werden bewoners te weinig geprikkeld tot eigen initiatief.

Ambulant Plus doorbreekt die situatie. Op de locatie krijgt de bewoner alleen nog diensten aangeboden die nodig zijn om te wonen. Dat doen de hospitalitymedewerkers. Zij leveren woonservices op het gebied van bijvoorbeeld schoonmaak, voeding en veiligheid/kamertraining.

De ambulante zorgmedewerkers zijn nu meer op afstand geplaatst. Daardoor krijgen bewoners een meer zelfstandige positie. Ze worden uitgedaagd om alles wat ze zelf kunnen, ook zelf te doen. De ondersteuning van de ambulante zorgmedewerker is veel flexibeler en sluit beter aan op de behoeften en wensen van de cliënt.