Maatschappelijke Opvang Atlantisplein

Deze woonvoorziening is bestemd voor dak- en thuisloze jongeren van 18-23 jaar. De jongeren krijgen hier de gelegenheid om aan hun toekomst te werken. Wij bieden ze ondersteuning om stap voor stap hun leven op orde te krijgen zodat ze na een relatief kort verblijf zelfstandiger kunnen gaan wonen.   

Kleinschalig wonen

  • Iedereen heeft een eigen kamer. Een aantal eigen meubelen meenemen is mogelijk in overleg.
  • Er is plaats voor 30 jongeren, maar toch is het wonen kleinschalig. Elke bewoner maakt deel uit van een kleine woongroep.
  • Groepsleden delen voorzieningen als wasmachine, douche en toilet en stellen zelf de spelregels op hoe hiermee om te gaan.
  • Er is een ruime eetzaal en meerdere kookgelegenheden om individueel of in een groep te kunnen koken.

Aan de slag met de ambulante zorgmedewerker

Iedere jongere heeft zijn/haar eigen ambulante zorgmedewerker die langs komt op afspraak. Zo snel mogelijk na opname gaan ze samen aan de slag. Al in het begin wordt vastgesteld naar welke woonvorm de cliënt zou kunnen doorstromen. Dat geeft een duidelijk toekomstperspectief. De jongere en zijn/haar ambulante zorgmedewerker voeren wekelijkse één-op-één gesprekken en samen maken ze een begeleidingsplan. Daarin staan de persoonlijke doelen van de jongere. De doelen zijn gericht op zaken als financiën, dagbesteding (werk, school), sociaal netwerk en woonvaardigheden.

Servicepakketten

Elke bewoner bespreekt samen met de ambulante zorgmedewerker welke praktische ondersteuning hij/zij nodig heeft m.b.t. zijn woonvaardigheden. Dit wordt vertaald naar een servicepakket welke geboden wordt door de hospitalitymedewerkers.
Dit pakket wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast wanneer de jongere zelfredzamer wordt. Deze zelfredzaamheid wordt ook regelmatig gemeten middels de zelfredzaamheidmatrix. Dat is een checklist waarin verschillende leefgebieden staan beschreven. Op die leefgebieden zijn scores te behalen. Die maken duidelijk in hoeverre de jongere al op eigen benen kan staan. Deze matrix wordt door de ambulante zorgmedewerker meerdere keren per jaar opnieuw afgenomen.

Dagbesteding en sociaal netwerk

Wonen op het Atlantisplein betekent meteen in beweging komen. Iedereen moet een zinvolle dagbesteding hebben en vasthouden. Denk aan een opleiding, vrijwilligerswerk of betaald werk. Als een jongere bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het zoeken naar een dagbesteding of bij het solliciteren naar een baan dan kan de ambulante zorgmedewerker hierbij ondersteunen.
Het uiteindelijk doel is dat de jongeren op eigen benen kunnen staan. Mensen uit de omgeving van de jongere kunnen daarbij helpen. Denk aan familie, vrienden en kennissen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het versterken van het persoonlijke netwerk.

Samen in de buurt

Wat kunnen we precies voor elkaar betekenen? Deze vraag stellen wij aan onze buurtgenoten en buurtorganisaties. En zij op hun beurt aan ons en onze bewoners. Dat gebeurt in de begeleidingscommissie, het ‘officiële’ platform waar we elkaar spreken. Contact met de directe omgeving helpt jongeren om in de maatschappij te functioneren.
Voorbeelden van samenwerking:

  • Expositie met kunst van bewoners Atlantisplein en van Open Ateliers Oost.
  • Samenwerking met studenten van Brotherhood4Real (B4R). Deze organisatie stimuleert culturele ontwikkeling bij jongeren.
  • Digitaal buurtplatform; samenwerking tussen B4R en de Volksbond waarbij middels een digitaal platform informatie wordt gedeeld met de buurt en diensten kunnen worden aangeboden/gevraagd.

Meer informatie over aanmelden vindt u hier

Agenda Atlantisplein

Nieuws

Daklozendag 2016

Woensdag 15 juni vond de jaarlijkse Daklozendag plaats, georganiseerd door de Protestantse Diaconie in Amsterdam. Het evenement vond plaats in de Hoftuin, achter de Nieuwe...
Lees meer