Nieuws

Benefiet Koffiehuis groot succes

Het onlangs in de Posthoornkerk gehouden benefiet voor het koffiehuis voor dak- en thuislozen in de Haarlemmerstraat was niet alleen erg gezellig maar heeft ook veel geld opgeleverd, maar liefst € 8.500,–!
Het koffiehuis is alle kunstenaars, buurtbewoners, ondernemers, artiesten, kunstliefhebbers, vrijwilligers etc. zeer dankbaar voor het mogelijk maken van dit enorme succes.

Met het ingezamelde geld  kunnen we ons toilet en een groot deel van de keuken een flinke opknapbeurt geven. Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het koffiehuis tot een zelfstandige sociale firma.

Bijdragen kan nog steeds: om een algehele keukenverbouwing mogelijk te maken is nog wat meer geld nodig. Help mee en doneer op NL40INGB0697643573 o.v.v. ‘Keuken Koffiehuis’.