Nieuws

Bewoners van de Brecht sluiten aan bij Workforce

In het kader van de samenwerking met Streetcornerwork deden bewoners van de Brecht mee met Workforce op donderdag 25 augustus jl. Workforce is een arbeidsmatige dagbesteding van Streetcornerwork. Dit houdt in Zuidoost in dat een wijk of park wordt schoongemaakt en ontdaan wordt van papier en zwerfafval door een werkploeg. Hiervoor ontvangen de deelnemers een kleine vergoeding.

Donderdag de 25e was een kennismakingsdag om bewoners van de Brecht te laten ervaren wat het werk inhoudt en om te kijken of ze dit leuk vinden. Hier kan een werkcontract uit voortvloeien.
4 Bewoners hebben deelgenomen en zij waren na afloop enthousiast. De bewoners waren te spreken over het werk, de begeleiding en de samenwerking met de andere cliënten van Streetcornerwork. De reeds ervaren Workforce mensen stelden zich zeer behulpzaam op naar de nieuwe leden. Gezamenlijk hebben ze een deel van het Nelson Mandelapark en 2 woonwijken schoongemaakt. De 4 bewoners pakten het werk goed op en ze kwamen met volle vuilniszakken terug op de verzamelplek. Donderdag was dan wel een kennismakingsdag maar het ziet ernaar uit dat er binnenkort werkcontracten ondertekend gaan worden.

Een geslaagde samenwerking tussen Streetcornerwork en de Volksbond!