Nieuws

Burendag De Brecht & Venser succesvol

Zondag 25 september jl. organiseerden Volksbondlocatie De Brecht en Woonzorgcentrum/verpleeghuis De Venser gezamenlijk Burendag 2016. Op het programma stond een Jeu de Boules-toernooi bij De Venser en een buurtlunch bij De Brecht. Activiteitenbegeleiders van beide stichtingen werkten gecommitteerd en intensief samen. Het toernooi begon om 10.30 uur en er waren 2 teams samengesteld door de activiteitenbegeleiders en bewoners van beide locaties. Wat deze dag bijzonder maakte was de ontmoeting tussen beide doelgroepen. Het toernooi verliep in een uiterst ontspannen sfeer en de “dames op leeftijd” uit het verpleeghuis De Venser gooiden zelfs behoorlijk goed! Bewoners van De Brecht moesten hun uiterste best doen om de dames te kunnen verslaan.
Ondertussen werd er onderling met sportieve spanning de scores bijgehouden en vergeleken. Bij de Jeu de Boulesbaan stonden stoelen om even bij te komen en te genieten van de sportieve inspanningen van de anderen. 4 Dames uit het verpleeghuis, vrijwilliger en huis-DJ Frank en 3 bewoners van De Brecht gingen met een leuke prijs naar huis. Beide groepen hadden op deze dag ontdekt hoe leuk Jeu de Boules is en konden onderling ook prima met elkaar overweg.

Na het toernooi vond de buurtlunch plaats op De Brecht. De opkomst van bewoners was enorm hoog en iedereen heeft zich te goed gedaan aan alle lekkernijen die er waren. Een aantal bewoners van het Woonzorgcentrum en een aantal buurtbewoners hadden zich ook aangesloten bij de groep. Tijdens de lunch was er voldoende tijd om met elkaar bij te praten en elkaar beter te leren kennen. Het was een mooie supergezellige dag.

Wij willen huis-DJ Frank bedanken die de hele dag op beide locaties de muziek heeft verzorgd en verder natuurlijk iedereen die met hun inzet en bijdrage hebben bijgedragen om de dag tot een succes te maken!