Cliëntenparticipatie

clientenraadActief meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is wat wij voor al onze cliënten nastreven. Participatie is hèt belangrijkste uitgangspunt voor de Volksbond en dat is al jaren zo. Onze cliënten hebben daadwerkelijk grote invloed op het beleid. De zorg stemmen we af op hun persoonlijke wensen en mogelijkheden. Zo krijgen ze de kans hun eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Ook leveren ze een zeer belangrijke bijdrage aan de zorgkwaliteit.

Opkomen voor cliëntenbelangen

Elke woon- en dagbestedingslocatie heeft een eigen kerngroep. Deze kerngroepen bestaan uit cliënten. Zij zetten zich in voor de bewonersbelangen op hun locatie. Minstens één lid van elke kerngroep is ook lid van de overkoepelende cliëntenraad. Die vertegenwoordigt alle cliënten. De raad houdt toezicht op het beleid. En geeft advies over zaken die de hele Volksbond aangaan.

(Klik hier voor meer info over kerngroepen en cliëntenraad)

Glashelder besluitvormingsmodel

Medezeggenschap is wettelijk verplicht. Maar de participatie bij de Volksbond model_1
gaat veel verder. Samen met onze cliënten hebben we een helder besluitvormingsmodel ontwikkeld.

Dit ‘driehoeksmodel’ garandeert dat zij werkelijk meedenken, meepraten en meebeslissen. De driehoek bestaat uit cliënten, medewerkers en organisatie (locatiemanagement). Samen nemen ze beslissingen. Dat gebeurt volgens een verplicht tijdspad van zes weken:

  • Begin van de cyclus in week 1: Informatie van de locatiemanager richting kerngroep.
  • Die heeft week 2, 3 en 4 om het onderwerp te bespreken en vervolgens de achterban te raadplegen.
  • Week 5: De driehoek neemt de beslissing. De stem van iedere hoek van de driehoek krijgt evenveel aandacht.
  • Week 6: Overige cliënten en medewerkers krijgen informatie. Dat gebeurt tijdens een vast overleg binnen de cyclus. Besluiten worden breed verspreid.

Vaardigheden trainen

Onze cliënten leren veel nieuwe vaardigheden in de praktijk door mee te doen in de cliëntenraad en de kerngroepen. Daarnaast krijgen ze ruimte om trainingen te volgen en die kans grijpen ze ook. Voorbeelden van aangeboden trainingen: Stukken goed lezen en beoordelen; Vergadertechnieken; Basiskennis medezeggenschap; Hoe bereik ik mijn achterban?

Positieve effecten

De effecten van participatie zijn zeer positief.

  • Cliënten weten dat hun stem wordt gehoord.
  • Het versterkt hun betrokkenheid bij hun leefomgeving.
  • Het is een stimulans om voor zichzelf op te komen.
  • Ze ontwikkelen praktische vaardigheden zoals samenwerken, vergaderen, notuleren.
  • Het gevoel voor eigenwaarde wordt sterker. De zelfstandigheid van cliënten neemt toe.
  • De dagelijkse omgang tussen personeel en cliënten verandert. Die wordt veel gelijkwaardiger.