Nieuws

Daklozendag 2015

Woensdag 3 juni jl. vond de Daklozendag weer plaats, dit keer in de tuin van de Diaconie. Op die dag was de tuin dè plek waar daklozen en dakhebbenden, hulpvragers en hulpverleners, politie en politici elkaar konden ontmoeten. Het thema was dit jaar: “bed, bad, brood”.  De doelstelling van de daklozendag is 3-ledig:

  • een positieve ontmoeting tussen Amsterdammers met en zonder dak
  • participatie en activatie van dakloze Amsterdammers
  • het bieden van een platform waar informatie en advies wordt gedeeld en waar nieuwe ideeën ontstaan.

Ook de Volksbond was met een kraampje vertegenwoordigd. Onze bewoners zijn weliswaar geen daklozen maar een van de aanwezige bewoners van de Brecht is wel dakloos geweest. Deze mooie dag emotioneerde een van onze bewoners zodanig dat hij het niet kon laten vanaf het podium iets te zeggen en een lied ten gehore te brengen. Het was een mooie dag! Iedereen genoot, danste en zong en er werden leuke contacten opgedaan. Kortom, een bijzondere gelegenheid om de horizon te verbreden. Wederom een mooie ervaring!