Nieuws

De Brecht aanwezig bij gebiedsoverstijgende participatiemarkt 25 april

Net als de voorgaande jaren organiseerde WPI, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en POZO weer een participatiemarkt. Deze vond plaats op donderdag 25 april van 09:30 t/m 14:00 uur in het Optisport Bijlmer Sportcentrum. Het doel van de participatiemarkt was om bewoners uit omgeving Amsterdam Zuidoost te informeren over de verschillende activiteiten in het kader van sport, zorg, vrijwilligerswerk etc. die in de buurt plaatsvinden.

De Volksbond Streetcornerwork kraam werd donderdag enorm druk bezocht. We hebben vele contacten kunnen leggen en informatie met andere stichtingen en organisaties in Amsterdam Zuidoost kunnen uitwisselen.

Met een mooie ingerichte kraam heeft Maria samen met kerngroeplid Herman de organisatie gepromoot. Zij hebben aan vele bezoekers onze informatiefolder mee kunnen geven zodat zij altijd nog contact met ons kunnen opnemen voor eventueel aanmeldingen voor Workforce en of Greenforce. En nog veel mensen met wie we in contact zijn gekomen tijdens de participatiemarkt hebben ons beloofd op koningsdag 27 april een bezoek te willen brengen aan onze 2e hands kledingwinkel  Le Boulevard du Brecht.

Het is ons gelukt ook via deze weg alle bezoekers en andere aanwezige organisaties goed te kunnen overtuigen over de achtergrond, geschiedenis, waarden, missie en visie van Volksbond Streetcornerwork als organisatie. Tegen iedereen hebben wij verteld dat wij een flexibele en innoverende organisatie zijn die zich voortdurend aanpast aan onze complexe, veranderende omgeving. Daarbij mag de structuur van onze organisatie nooit belemmerend zijn. Onze ambitie is om voorop te willen lopen in nieuwe en innoverende methodieken binnen de zorg. De participatiemarkt was voor ons de perfecte gelegenheid om dit met andere te delen. Een jongeman vertelde recentelijk te hebben gesolliciteerd bij ons naar de functie van veldwerker.

Het is zonder twijfel gebleken dat  Volksbond Streetcornework een onuitputtende inspiratiebron is voor anderen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag.