BW Waldenlaan

Dit is een beschermde woonvoorziening voor jongeren die al een redelijke mate van zelfstandigheid hebben. Ze volgen een opleiding, lopen stage of werken. Wij bieden ze steun om te leren op eigen benen te staan. Einddoel is verhuizen naar een woonvorm met nog meer zelfstandigheid of een eigen woning.

Bijna zelfstandig wonen

  • De Waldenlaan biedt  ruimte voor zes jongeren (18 tot 23 jaar) binnen twee appartementen. 
  • Alle bewoners hebben een eigen slaapkamer. Die kunnen ze deels zelf inrichten.
  • Keuken en badkamer delen ze met hun twee huisgenoten.
  • De voorziening is in de nieuwbouwwijk Amsterdam Oostpoort.

De Waldenlaan biedt een veilige, prikkelarme, omgeving zodat de bewoners zonder problemen kunnen werken, leren of stage lopen. De maaltijden en hun eigen huishouden verzorgen ze zelf. De jongeren stimuleren en ondersteunen elkaar.

Persoonlijke steun en activering

De jongeren werken stap voor stap toe naar zelfstandigheid. Iedere bewoner krijgt daarbij ondersteuning van een Ambulante Zorgmedewerker. Deze zorgverlener voert regelmatig een gesprek met de jongere. Daarnaast is er begeleiding op het wonen door Hospitalitymedewerkers. Veel aandacht gaat naar het begeleiden en trainen in woonvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan koken, omgaan met geld en huishoudelijke taken. Ook zeer belangrijk zijn de sociale vaardigheden en het behouden van werk, opleiding of stage. Alles is gericht op zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Aanmelden en informatie

Toewijzing naar de Waldenlaan wordt geregeld door de Veldtafel. Dat is een overleg tussen de samenwerkende opvangorganisaties in Amsterdam. Jongeren stromen meestal vanuit een Amsterdamse opvangvoorziening door naar de Waldenlaan.

Aanmeldcriteria voor de Waldenlaan zijn:
• Een dagbesteding hebben
• Een hulpvraag kunnen uitstellen
• Schulden op een rijtje hebben
• Een vast inkomen hebben
• Aan afspraken kunnen houden

Er zijn twee uitsluitingscriteria:
• Acute psychiatrische problematiek
• Harddrugsverslaving

Meer informatie over aanmelden vindt u hier

 

Agenda BW De Waldenlaan

Nieuws