Nieuws

EchoesofIS

Tezamen met een aantal collega’s heeft Bernadette namens Volksbond Streetcornerwork in Tunesië diverse malen workshops verzorgd. We zijn destijds benaderd door lokale partners. We zien in Tunesië enerzijds mensen die hun land ontvluchten, maar tegelijkertijd zien we ook veel jonge enthousiaste mensen die hard aan het werk zijn om hun land op te bouwen. Het raakte ons enorm toen we de laatste keer hoorden dat er toch weer zoveel jongeren op bootjes richting Europa waren vertrokken.

De uitwisseling tussen een Arabisch en een Westers land was voor ons in cultureel opzicht zeer leerzaam.  We kunnen de uitwisseling en kennisdeling tussen Noord-Afrika en Europa van harte aanbevelen. Het was enorm leuk en verrijkend om te doen, we kwamen prettige, open en leergierige mensen tegen. Op de site www.ECHOESOFIS.nl staan alle verhalen van de direct betrokkenen.