Nieuws

(ex) clienten starten opleiding bij de Volksbond

De Volksbond heeft met haar participatiemodel een unieke manier gevonden om cliënten op allerlei niveaus te betrekken bij (de uitvoering) van het beleid. Het participatiemodel van de Volksbond versterkt de organisatie en ‘empowert’ de cliënten. De Volksbond wil cliënten nu de mogelijkheid bieden door te groeien naar een functie als ervaringsdeskundig medewerker binnen de Volksbond. Zij heeft daartoe contact opgenomen met TEAM ED.

In gezamenlijkheid is geconcludeerd dat een in company traject voor cliënten van de Volksbond de beste mogelijkheden biedt op een succesvol vervolg: de structurele inzet van ervaringsdeskundige medewerkers bij de Volksbond.

Deze week starten Mickey, Eric, Gordon, Frits, Jan en John met hun stages. De opleiding gaat een half jaar duren