RIBW/MO G.J. Scheurleerweg

In deze voorziening wonen 50 ex-dakloze volwassenen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap). Wij bieden ze opvang en persoonlijke begeleiding. Hoofddoel is dat ze uiteindelijk blijvend zelfstandig worden. En dat ze actief meedoen in de samenleving. Alles in ons huis is daarop gericht.

Zo zelfstandig mogelijk wonen

  • Bewoners beschikken over een eigen appartement met badkamer en kitchenette.
  • Bij hun appartement is een eigen voor- en achterdeur plus kleine tuin.
  • Bewoners kunnen zelf in hun appartement koken, maar ook in twee grote eetkeukens.
  • Er is een grote gezamenlijke woonkamer en aparte activiteitenruimte.
  • In 10 speciale appartementen kunnen cliënten ‘oefenen’ met grotere zelfstandigheid. Binnen een jaar stromen ze dan door naar een andere, zelfstandiger woonvorm.

Ondersteuning en coaching

Wij bieden de bewoners intensieve begeleiding. Onze hospitalitymedewerkers steunen bewoners vooral in praktische vaardigheden. Denk aan huishouden, gezond eten en persoonlijke hygiëne. De activiteitenbegeleiders helpen bij het vinden en behouden van werk en dagbesteding. Daarnaast heeft elke bewoner een ambulante zorgmedewerker. Die komt langs op afspraak en geeft de bewoner persoonlijke begeleiding. Samen stellen ze een begeleidingsplan op met heldere doelen. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar grotere zelfstandigheid.

Samen met de buurt

Wij zijn sterk gericht op samenwerking met de buurt. Dit wordt gestimuleerd door de speciale begeleidingscommissie. Daarin treffen bewoners, medewerkers en buurtgenoten elkaar. Zo zetten ze samenwerkingsverbanden op waar beide partijen van profiteren. Een succesvol voorbeeld is Datsjapark, de proeftuin voor Amsterdam Noord. Vlakbij huis kunnen onze bewoners terecht voor een uitdagende dagbesteding. Ze werken in de tuingroep, bouwgroep en kookgroep. In de proeftuin maken ze ook contact met andere buurtbewoners

Computer als participatie-instrument

Elke bewoner heeft een eigen computer met internet, Word, Excel, Skype en andere handige programma’s. Want juist voor mensen die dakloos waren, is een computer noodzakelijk om (weer) te participeren. Om contacten via sociale media te onderhouden. En om informatie te zoeken over dagbesteding, (vrijwilligers)werk, behandelmogelijkheden en huisvesting. De computers zijn ook te gebruiken als tv en radio.

Actief in werk en dagbesteding

Werk of dagbesteding is onmisbaar voor onze cliënten. Het is een stimulans om actief mee te doen. En ook een voorwaarde om te kunnen doorstromen naar zelfstandiger wonen. Daarom steunen onze activiteitenmedewerkers de bewoners bij dit soort activiteiten. Maar steeds vaker worden ze ook bedacht, georganiseerd en gerund door bewoners zelf. Denk aan lunchconcertbezoek, bewegen op muziek, computercursus en veegploeg in de buurt. In huis zijn er leerplekken bij de receptie en verschillende uitzendklussen. Ook zijn er vele activiteiten op het gebied van sport, recreatie, uitstapjes en koken. Vaak krijgen we daarbij hulp van Serve the City en andere vrijwilligers.

Samenwerking met behandelaars

  • Het wijkteam Noord van Mentrum verzorgt de behandeling en consulten voor bewoners met psychiatrische problemen. Indien nodig ook crisisopvang.
  • De behandelaar van het Mentrum-wijkteam biedt ook consulten en coaching voor de medewerkers.
  • Een huisarts en een verpleegkundige van de GGD houden spreekuur in huis. Bewoners worden aangemoedigd om zelf een huisarts in de buurt te zoeken.

Informatie en aanmelden

Toewijzing naar de G.J. Scheurleerweg wordt geregeld door de Veldtafel. Dat is het overleg tussen de samenwerkende opvangorganisaties in Amsterdam.

Er is plaats voor 50 dakloze bewoners, vanaf 23 jaar.

  • 45 plaatsen voor mensen met een psychiatrische diagnose, in het bezit van een ZZP-indicatie.
  • 5 plaatsen voor bewoners met en zonder psychische problemen.

Meer informatie over aanmelden vindt u hier

Agenda RIBW/MO G J Scheurleerweg

Nieuws

Kerst op GSW

Team dagbesteding  en Ob hebben dit jaar ondanks de Corona de bewoners toch warme decemberdagen bezorgd, o.a. door het beschilderen van kerstballen en het maken...
Lees meer

Love Boat vangt daklozen op

Ontzettend trots op dit geweldige initiatief in Haarlem waarbij perMens de daklozenopvang begeleidt. De komende maanden wordt cruiseschip Aurora gebruikt voor opvang van Haarlemse daklozen. Lees...
Lees meer

Living Art Gallery Amsterdam (LAGA)

‘LAGA creëert een vrije ruimte waarin sociaal kwetsbare deelnemers uiting kunnen geven aan hun innerlijke verbeeldingswereld, in verschillende creatieve uitingsvormen: schilderen, mozaïeken, schrijven, poëzie, muziek,...
Lees meer

Kunsproject JRS

Mijn naam is Ronald Schrieken en ik ben sinds een jaar activiteitenbegeleider op de locatie Jan Rebelstraat. Het kunstproject is tot leven gekomen doordat ik...
Lees meer