Herstartstudios Dolhaantjestraat

Het begrip ‘herstartstudio’ is ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met maatschappelijke opvangvoorzieningen. Deze studio’s zijn geschikt voor cliënten die werken aan de laatste stap in hun hersteltraject maar door schuldenproblematiek nog niet kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonruimte. Ze oefenen in de herstartstudio’s met het zelfstandig wonen en krijgen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheden. Zo bereiden ze zich goed voor op het moment dat ze wel kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. Wij bieden de bewoners ambulante ondersteuning.

.

Zelfstandige woonruimte

  • De cliënt huurt de herstartstudio van de Volksbond.
  • De bewoners hebben een eigen voordeur, bel en brievenbus.
  • Elke studio heeft een woon/slaapkamer met keukenblok en een badkamer met douche plus toilet.
  • De bewoner zorgt zelf voor de totale inrichting, zoals bed, tafel, stoelen, witgoed enzovoort.
  • Er is een gezamenlijke tuin waar alle bewoners van de studio’s samen verantwoordelijk voor zijn. 

Zoveel mogelijk op eigen kracht

Verblijf in een herstartstudio is een normale woonsituatie. De Volksbond biedt een beperkt aantal uren persoonlijke begeleiding door een ambulante zorgmedewerker. Daarnaast kan er steun zijn vanuit het netwerk van de bewoner. Alles is erop gericht de bewoner zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor alle facetten van het zelfstandig wonen.

Dagbesteding en doorstroming

Het is van groot belang dat de bewoners een stabiele dagbesteding hebben. Het gaat om gemiddeld 4 dagdelen per week die worden besteed aan werk, stage of opleiding. Binnen een bepaalde termijn stroomt de cliënt door naar een zelfstandige woonruimte via de UMO of Woningnet.

 

Aanmelden en contact

De herstartstudios in de Dolhaantjestraat worden begin april 2017 opgeleverd en zijn vanaf 18 april gereed voor bewoning. Aanmelding voor een herstartstudio gebeurt door de trajecthouder of begeleider van de cliënt. Die stuurt een ITP formulier naar de Veldtafel. Dat is het overleg tussen de samenwerkende opvangorganisaties in Amsterdam. Er komen 66 studio’s.

 Voorwaarden

  • Verslaving geeft geen problemen of overlast
  • Psychisch functioneren is stabiel
  • Woonvaardigheden zijn aanwezig
  • Financiën zijn op orde

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator Bart Müter, bereikbaar via bart.muter@vbscw.nl of met de Zorgcoördinator Evelien van der Wal, bereikbaar op 088 4454083 en via evelien.van.der.wal@vbscw.nl. Ook voor een afspraak, rondleiding of kennismakingsgesprek.

 

Nieuws