Cliënten aan het woord

Onze cliënten zijn mensen die veel hebben meegemaakt. Echte overlevers, allemaal met hun eigen talenten en mogelijkheden. Wij bieden ze volop de ruimte om die te ontwikkelen. Voor de Volksbond is participatie van cliënten een zeer belangrijk uitgangspunt. Bij alles wat we doen. Dat betekent dat ze actief meepraten, meedenken en meebeslissen. Onder andere via de kerngroepen en de cliëntenraad. Ons driehoeksmodel garandeert dat ze grote invloed hebben. Zowel op ons beleid als op de zorg die ze krijgen.