Op vrijdag 1 september is op de leeftijd van 64 jaar na een kort ziekbed overleden

Max Zeitoun

Vele jaren heeft Max zich onvermoeibaar en op een betrokken, vriendelijke en attente wijze ingezet voor onze
cliëntenraad. Vele kenden hen dan ook en zullen hem missen. Als secretaris was hij onontbeerlijk voor een goed verloop van zaken.
Hij was een verbinder, altijd optimistisch en de samenwerking zoekend.
Met zijn overlijden laat Max een grote leegte achter, wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en fijne samenwerking.

Max wordt op maandag 11 september ter aarde besteld op de RK begraafplaats “Sint Barbara” aan de Spaarndammerdijk 312 te Amsterdam.
Van 10:00 tot 10:15 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen. Daarna volgt er een herinneringsdienst en de ter aarde bestelling.
Vanaf 11:00 uur is er een bijeenkomst met koffie in de verderop gelegen Buurtboerderij “Ons genoegen” aan de Spaarndammerdijk 319.

De cliëntenraad Volksbond Streetcornerwork
Ron Huffman, voorzitter
Frits Traanberg, penningmeester
Giovanni Serberie, lid dagelijks bestuur

Directie
Bart van Velde
Robin de Bood