Theatergroep Kostelijk

Uitgangspunten

Met als inspiratiebron hun eigen levenservaringen maken de deelnemer van theatergroep Kostelijk een afwisselende voorstelling, die bestaat uit korte fragmenten en muzikale intermezzo’s.


Zie hem staan
De reiziger
Met een tas vol avonturen,
Ontmoetingen, ervaringen,
Met maar één doel:
Er mogen zijn,
In alle vrijheid en ruimte.

 

Deze introductietekst van de voorstelling ‘Zon op je pad’ geeft een goede karakterisering van wat er in de voorstelling gebeurt. Het leven als een reis waarin van alles gebeurt, waarin goede en slechte ervaringen elkaar afwisselen. Een reis waarin mensen zoeken naar contact, aansluiting en verbinding … de ene keer succesvol, een andere keer tevergeefs. Een reis die onmiskenbaar zijn sporen nalaat, bij ieder mens op een eigen wijze, en die het waard is ondernomen te worden. Een reis die wat ons betreft uitmondt in vele kostelijke optredens.

 

Kostelijk = Heerlijk, Voortreffelijk

(van Dale woordenboek)

Werkwijze

De ‘thuisbasis’ is Buurtkamer Kostelijk aan de 2e Kostverlorenkade in Amsterdam West.

In de Buurtkamer hebben de cliënten, deelnemers en bezoekers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, mee te werken in alle denkbare taken en werkzaamheden, en het beste van zichzelf te laten zien en ontwikkelen.

Een keer per week komt de groep bij elkaar onder leiding van regisseur Esther van Marrewijk.  Daarnaast oefenen de deelnemers regelmatig op eigen initiatief.  Want ‘noblesse oblige’ … als je de naam ‘Theater Kostelijk’ kiest , heb je geen andere keuze dan toe te werken naar een heerlijk en voortreffelijk resultaat.

De levenservaringen van de deelnemers vormen de basis voor de inhoud van de voorstelling. Hun ideeën en ervaringen worden omgezet in scenes, soms gespeeld door de individuele deelnemer, soms door een tweetal of de hele groep.

 

Praktijk

Na weken van repeteren voor de voorstellingen, is het weer even tijd voor iets anders. We laten de scenes uit “Zon op je Pad” even achter ons en beginnen met iets relatief “nieuws”.

Werken met statussen. Kort wordt uitgelegd hoe statussen werken en hoe je hier elke dag mee te maken hebt. Hoe ziet een lage status eruit, wat doet hij of zij en hoe buig je dit om. Wat doet een hoge status en hoe komt het dat bijna ieder mens een voorkeur heeft om de ene, of de andere status te spelen. Voor sommige mensen is moeilijk om te switchen maar als je het spelletje snapt wordt er zoveel meer mogelijk. 

Korte fysieke opdrachten waarbij petjes en non-verbaal spel de boventoon voeren passeren de revue. De meester gooit de pet van de knecht op de grond, de knecht raapt zijn petje weer op, buigt het hoofd, zijn schouders hangen voorover, hij schikt zich in zijn status. Of toch niet, want wat gebeurt er wanneer je je niet langer schikt in de voor jou bekende positie en je de macht in handen neemt. De meester schrikt, het publiek lacht en de speler is weer een ervaring rijker!

Tegelijkertijd zoeken we mogelijkheden om ook audiovisueel materiaal, gemaakt door de Foto- en Filmschool, te verbinden met de voorstelling. Op die wijze maken we een completer programma, waarin de ‘boodschap’ van de groep tot zijn recht komt en die de toeschouwers inzicht geeft in de ‘reis’ die iedere deelnemer heeft gemaakt en in de ‘overlevingskunst’ die daarbij komt kijken.                            

Deelnemers

De deelnemersgroep (onze ‘reizigers’)bestaat uit een kern van 8 mensen. Enkele anderen hebben een kortere periode meegewerkt aan de voorstellingen.

Onze reizigers : Gudrun, Anke, Leo, Daniel, Elvira, Apollonia, Hans, Mirjam, Patricia en gitarist James.

Regie: Esther van Marrewijk
Organisatie: Cecile Kloosterman

Voorstellingen

De voorstelling ‘Zon op je pad’ duurt ruim 50 minuten.

We kunnen hem op elke denkbare locatie spelen: in een theater (met podium), een kerk of in een willekeurige zaal. Benodigd speelvlak 6 x 6 meter. Met licht, zonder licht. Met coulissen, zonder coulissen, binnen of buiten (als het maar mooi weer is en weinig omgevingsgeluid).

Omdat de spelers geen gebruik maken van microfoons, is het belangrijk ‘nabijheid’ te creëren: publiek en spelers dicht bij elkaar, met ruimte voor 30 tot 70 bezoekers.

We hebben een bescheiden geluidinstallatie nodig met twee microfoons en de mogelijkheid er een laptop op aan te sluiten (i.v.m. muziek).

Kijk in de agenda wanneer Theatergroep Kostelijk weer speelt.

Boekingen

We spelen graag voor u. Als u een zaal en technische voorzieningen regelt, zijn de kosten beperkt. In overleg komen we er altijd uit. Dat heeft de praktijk uitgewezen.

Contactgegevens

Theater Kostelijk
p.a. Buurtkamer Kostelijk
Tweede Kostverlorenkade 15
1052 RL  Amsterdam

Cecile Kloosterman (organisatie): 06 46522612 of cecile.kloosterman@vbscw.nl
Esther van Marrewijk (regie): 06 24640246 of esvanmar@gmail.com
Rob Jezek (ondersteuning) 06 53361783 of r.jezek@projektenburo.nl