Jan Rebelstraat

In deze voorziening wonen 75 voormalig dak- en thuislozen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap). Wij bieden ze opvang en persoonlijke begeleiding. Hoofddoel is dat ze uiteindelijk blijvend zelfstandig worden. En dat ze actief meedoen in de samenleving. Alles in ons huis is daarop gericht. 

Zelfstandig in eigen woonruimte

 • Bewoners hebben een eigen huisnummer en eigen voordeur. Medewerkers komen alleen binnen na toestemming.
 • Cliënten die langer bij ons wonen (‘longstay’) hebben een klein ‘appartement’ met kitchenette en badkamer.
 • Bewoners die korter blijven (‘shortstay’) hebben een eigen kamer met wastafel. Ze delen ruime keukens en badkamers met een aantal medebewoners.
 • Voor dagbesteding, activiteiten en recreatie zijn er grote gemeenschappelijke ruimtes.
 • De woonvoorziening is in Amsterdam Nieuw West. Het gaat om een modern ingericht pand met goede faciliteiten.

Ondersteuning en coaching

Wij bieden de bewoners intensieve begeleiding. Onze hospitalitymedewerkers steunen bewoners vooral in praktische vaardigheden. Denk aan huishouden, gezond eten en persoonlijke hygiëne. De activiteitenbegeleiders helpen bij het vinden en behouden van werk en dagbesteding. Daarnaast heeft elke bewoner een ambulante zorgmedewerker. Die komt langs op afspraak en geeft de bewoner persoonlijke begeleiding. Samen stellen ze een begeleidingsplan op met heldere doelen. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar grotere zelfstandigheid.

Aan de slag – in huis of extern

Wij hechten grote waarde aan goede dagbesteding. Dat helpt het sociale isolement van bewoners te doorbreken. Tevens is dit de beste voorbereiding op werk buitenshuis – dagbesteding, als vrijwilliger of uiteindelijk in een reguliere baan.

 • In huis is er een uitgebreid activiteitenaanbod. Denk aan de veegploeg, computerles, tekenen en schilderen, de muziekworkshop of de kookgroep.
 • Ook zijn er vacatures in eigen huis. Het gaat om functies als verantwoordelijk zijn voor de koffiemomenten in huis, schoonmaakwerkzaamheden in het weekend.
 • Cliënten die daar aan toe zijn kunnen buitenshuis aan de slag. Een aantal bewoners doet werkervaring op bij een kwekerij in de buurt of een zorgboerderij. Anderen volgen een werktraject via de Dienst Werk en Inkomen (DWI).

 

Samen met de buurt

Wat kunnen we precies voor elkaar betekenen? Deze vraag stellen wij aan onze buurtgenoten. En zij op hun beurt aan ons en onze bewoners. Dat gebeurt in de begeleidingscommissie, het ‘officiële’ platform waar we elkaar spreken. Contact met de directe omgeving is zeer belangrijk voor onze cliënten. Dat helpt ze om in de maatschappij te functioneren.

Manieren waarop we samenwerken met de omgeving: 

 • Wij helpen bij het leefbaar houden van de buurt. Onze veegploeg zorgt voor een schone omgeving. Met ons groenproject maken we de woonlocatie en directe omgeving aantrekkelijker.
 • Vrijwilligers uit de wijk helpen in de woonvoorziening.
 • Wij betrekken familie, vrienden en kennissen bij het leven van de bewoners.
 • Positive Society in Amsterdam Nieuw West begeleidt cliënten naar een dagbesteding in de wijk.

 

Aanmelden en contact

Toewijzing naar de Jan Rebelstraat wordt geregeld door de Veldtafel. Dat is het overleg tussen de samenwerkende opvangorganisaties in Amsterdam.
Er is plaats voor 75 dakloze bewoners, vanaf 23 jaar:

 • 35 plaatsen voor mensen met een psychiatrische diagnose, in het bezit van een ZZP-indicatie.
 • 25 plaatsen voor kortdurende opname en observatie. Voor mensen met en zonder psychiatrische problemen.
 • 15 plaatsen voor bewoners die langerdurend onderdak nodig hebben met en zonder psychiatrische problemen.

Meer informatie over aanmelden vindt u hier

Agenda RIBW/MO Jan Rebelstraat

Nieuws

Kunsproject JRS

Mijn naam is Ronald Schrieken en ik ben sinds een jaar activiteitenbegeleider op de locatie Jan Rebelstraat. Het kunstproject is tot leven gekomen doordat ik...
Lees meer