Nieuws

“Kijk in je wijk”

POZO (Civic Amsterdam) organiseerde onlangs in elk gebied in Amsterdam een “Kijk in  je wijk”. “Kijk in je wijk” is bedoeld om mensen uit de buurt vertrouwder te maken met al het moois uit eigen wijk. Hiertoe gaat elke week een groep op pad om met sleutelfiguren in de wijk te praten, bewoners en bewonersinitiatieven te consulteren, knelpunten en kansen op te halen en om afspraken met samenwerkingspartners te maken. “Kijk in je wijk” wordt ook gebruikt om signalen op te halen bij met name partijen die actief zijn in (buurt)participatie. Samen met diverse andere organisaties/stichtingen (waaronder Programmabureau Amsterdam ZO, Buurthuizen Zuidoost, Vrijwilligers Verbinden En Zo) heeft RIBW De Brecht op 27 september jl. meegewandeld en meegekeken. De wandeling heeft ook tot doel elkaar beter te leren kennen, te verbinden, te inspireren en te kijken hoe men elkaar kan versterken. Tijdens de wandeling kwamen er vanuit de deelnemers veel vragen over De Brecht en haar bewoners en werden contactgegevens uitgewisseld.

Tijdens de wandeling werd onder meer gesproken over ‘samen leven in Amsterdam ZO: groeien en veranderen doen we samen’. Hoe doen we dat dan? Wat verbindt ons? Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen? Hoe spreken we elkaar aan?

Het was bijzonder om te merken hoeveel warmte en positieve energie deze gezamenlijke wandeling opriep bij alle deelnemers. De harten werden collectief geraakt. We kunnen concluderen dat er een ontwikkeling in gang is gezet: ‘The future is ours!’