Nieuws

Koffiehuis ontwikkelt groenplan Haarlemmerbuurt

Het Koffiehuis van de Volksbond in de Haarlemmerstraat heeft, in samenwerking met Sanne Horn (o.a. bekend van de tuinen van het Rijksmuseum), een groenplan ontwikkeld voor de Haarlemmerbuurt. Er hangen inmiddels 16 duurzame bloembakken op de Eenhoornsluis en in de Haarlemmerstraat staan 4 bakken met bomen en planten.
De beplanting wordt in samenspraak met buren en ondernemers aangepast aan winter en zomer. Het onderhoud zal door de vaste bezoekers van het Koffiehuis worden gedaan (dak- en thuislozen).

Wij zijn trots dat het gelukt is het groenplan te realiseren.