Nieuws

Landelijke opschoondag op de Brecht

Op zaterdag 19 maart jl. heeft een groep bewoners van Volksbondlocatie de Brecht de straten en pleinen in onze wijk ontdaan van zwerfvuil. Samen met Stichting SES, Stichting 1-0 vóór, McDonald’s en het Boeninghuis alsmede veel kinderen, buurtbewoners en senioren zijn we in de buurt Venserpolder tot  in de Amsterdamse Poort vuil gaan prikken. Motto van dit jaar was: “Wij zijn supporter van schoon”. De opkomst was groot en de animo onder de buurtbewoners was hoog. De kinderen hebben lekkers gekregen van McDonald’s. Bij het Boeninhuis konden de cliënten even bijkomen van de dag en werden heerlijk verwend met lekker eten en drinken. De dag was een groot succes!