Nieuws

Living Art Gallery Amsterdam (LAGA)

Het uitgangspunt van LAGA is een  vrije ruimte  te creëren waar deelnemers uiting kunnen geven aan elke creatieve uitingsvorm die zich maar voordoet.
Niets moet en alles mag in eigen tempo omdat creativiteit komt wanneer je het niet verwacht.
Een ontdekkingsreis in vaardigheid en verbeelding.

LAGA is een werkplaats waar deelnemers  op hun eigen unieke wijze en in hun eigen tijd expressie  geven aan hun innerlijke belevingswereld en deze vertalen in eigen gekozen materiaal.

Schilderen, mozaïeken, schrijven, poëzie, muziek, film, foto, houtbewerking, plastisch (kleinschalig), sierraden maken, upcyclen van gebruikte artikelen en klein meubilair, noem het maar!  Alles is mogelijk

Heb jij de behoefte om je  kunstzinnige ontwikkeling te stimuleren? start je creatieve proces bij LAGA. Hierdoor zal je kunst waarderen en het aandurven om je creatief te uiten.
Dus is het niet nodig om ervaring in tekenen, schilderen, boetseren of andere zaken te hebben.

Voor meer informatie kan je terecht bij je begeleider of mail / bel naar madzy.samuel@vbscw.nl  06-40642965