Missie

Onze missie is een positieve en bewuste bijdrage leveren in het duurzaam verbeteren van het leven van onze cliënten. Wij bereiken dit door een participatieve benadering, geworteld in de dialoog en voortdurende kwaliteitsverbetering.

Visie

Wij willen, met betrokkenheid, passie voor ons werk en de kwaliteit van onze zorg de cirkel van afhankelijkheid, onmacht en uitsluiting doorbreken door empowerment van onze cliënten met de instrumenten die nodig zijn om op een duurzame wijze zelfstandiger zelfstandig(er) te kunnen leven.