Nachtopvang

Jongeren (18 tot 23 jaar en acuut dakloos)

Aanbod
Voor 6 jongeren is er plek op het Atlantisplein nummer 5 in Amsterdam. Het aanbod bestaat uit bed, bad en brood van 16.30 tot 9.30 uur. De begeleiding komt vanuit Volksbond Streetcornerwork.

Aanmelding en toeleiding
De GGD Amsterdam krijgt via professionals meldingen binnen van jongeren die geen slaapplaats voor de nacht dreigen te hebben. De GGD Amsterdam screent deze jongeren en bepaalt op grond hiervan of de jongere in aanmerking komt voor een plek in de nachtopvang. Doordeweeks kan dat tussen 9.00 uur en 17.00 uur via 020-5555462. Na 17.00 uur en in het weekend via GGD Amsterdam en politie route.