Living Art Gallery Amsterdam (LAGA)

‘LAGA creëert een vrije ruimte waarin sociaal kwetsbare deelnemers uiting kunnen geven aan hun innerlijke verbeeldingswereld, in verschillende creatieve uitingsvormen: schilderen, mozaïeken, schrijven, poëzie, muziek,...
Lees meer

Kunsproject JRS

Mijn naam is Ronald Schrieken en ik ben sinds een jaar activiteitenbegeleider op de locatie Jan Rebelstraat. Het kunstproject is tot leven gekomen doordat ik...
Lees meer