PAja!-keuring door cliënten

pajalogo_150Cliënten die zèlf de zorg keuren. Dat is de opzet van PAja!. Doel is verbetering van onze dienstverlening. PAja! staat voor ‘Participatie Audit voor (zwerf)jongeren Amsterdam. Dit idee is in 2007 bedacht door de Volksbond en was in eerste instantie gericht op jongeren. Tegenwoordig maken ook onze volwassen cliënten er gebruik van. De methodiek is inmiddels ook buiten de Volksbond met succes toegepast. In 2009 won PAja! de aanmoedigingsprijs voor de Altijd Onderwegprijs, in 2011 de ‘Out of the Box’-prijs en afgelopen jaar de Ab Harrewijnprijs.

Training en verbeterplan

Cliënten in het PAja!-team krijgen een speciale training. Ze leren zelf vragenlijsten op te stellen en te interviewen. Ze enquêteren mede-cliënten die van de voorzieningen en begeleiding gebruikmaken. Na de keuring stelt het team een verbeterplan op. Dat gebeurt in samenwerking met de staf. De organisatie werkt vervolgens aan de verbeterpunten. Zes maanden later voert het audit-team een herkeuring uit. Zo beoordelen ze de resultaten van het verbeterplan.

Doel PAja!-methodiek

  • Uitvoeren van niet-vrijblijvende keuring vanuit het perspectief van cliënten
  • Empowerment van individuen
  • Versterken van onderlinge sociale contacten
  • Bijdragen aan innovatieve manier van cliëntenparticipatie
  • Bijdragen aan beoordeling van gesubsidieerde voorzieningen, aanvullend op bestaande wijzen van beoordeling

Positieve effecten

  • Betere kwaliteit van voorzieningen en begeleiding
  • Cliënten raken betrokken bij hun voorzieningen
  • Het maakt cliënten sterker en zelfverzekerder
  • Ze leren nieuwe vaardigheden

PAja! is een initiatief van de Volksbond en verder ontwikkeld samen met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo Amsterdam. PAja! is in 2012 opgenomen in de databank “Effectieve Interventies” van MO Visie.

Wat kan een gemeente of instelling met PAja!?

De initiatiefnemers adviseren u graag. PAja! kan worden gedaan met diverse doelgroepen in opvang, zorg en welzijn (o.a (ex-)dak- en thuislozen, maar ook ouderen in verzorgingstehuizen) en er zijn verschillende varianten mogelijk. We bekijken welke PAja!-variant het beste bij uw wensen aansluit en maken een voorstel op maat.