Nieuws

Robert en Anja koken Kostelijk

Robert en Anja zetten zich vrijwillig in om te koken bij Buurtkamer Kostelijk.

Wat raakt je in het vrijwilligerswerk dat je doet: Dankbaarheid en waardering van zowel de cliënten als Buurtkamer Kostelijk/CPS. Voorheen was het besef nauwelijks aanwezig wat er voor de diverse doelgroepen georganiseerd wordt.

Waarom is dit vrijwilligerswerk van belang: Het is van groot belang voor de diverse doelgroepen. zij kunnen terecht bij een professionele, veilige en betrokken organisatie die veel laagdrempeliger is dan de reguliere organisaties. Voornamelijk die laagdrempeligheid is van doorslaggevend belang om de stap te durven zetten om bij Buurtkamer Kostelijk binnen te stappen.

Wat haal jezelf uit het vrijwilligerswerk: Voldoening, bijdragen aan de organisatie en op die manier iets kunnen betekenen voor dit stukje maatschappij.

Bijzondere ervaringen in het vrijwilligerswerk: De band met de doelgroep wordt merkbaar intensiever. Zo worden wij met regelmaat gevraagd om ook in de privésfeer van een cliënt mee te denken en mee te werken. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het organiseren van een buffet voor 100 personen in de protestantse kerk op de Keizersgracht in Amsterdam.
Een ander voorbeeld is dat we gevraagd worden om bij cliënten thuis wat hand- en spandiensten te verrichten. Dit is puur ter ondersteuning, we doen het graag en uiteraard zonder hiervoor betaald te worden.
Een wat eenvoudiger voorbeeld is dat de cliënten regelmatig het menu proberen te ‘sturen’, oftewel ‘weet je wat ik lekker vindt….? Aardappelpuree!……. met een schnitzel…… en een minimagnum van de Aldi……