Nieuws

Ruigoordconferentie 2015.

Donderdag 10 september vond voor de 11e keer de Ruigoordconferentie plaats. De naam is afgeleid van de plek waar de bijeenkomst meestal wordt gehouden, namelijk Kunstenaarsdorp Ruigoord. Cliëntenraad, kerngroepen en kerngroepondersteuners komen daar 1 à 2 keer per jaar bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.

De conferentie werd dit keer georganiseerd door de cliëntenraden van Streetcornerwork en de Volksbond. Ook waren er afgevaardigden van de cliëntenraden van HVO en de Regenboog Groep aanwezig hetgeen het totaal op 106 bezoekers bracht.
Er was een actief programma waarin bezoekers in spelvorm kennis maakten met groepsidentiteit. Dit werd afgewisseld met dialoogtafels waar thema’s als veiligheid, digitale wereld, sociale netwerken en medezeggenschap aan de orde kwamen. Tevens was er een open forum met de directeuren van de Volksbond en Streetcornerwork, Bart van Velde en Robin de Bood.

De conferentie werd aan het einde van de dag afgesloten met het open podium waar cliënten hun muzikale en dichttalenten lieten horen. Leden van de Foto- en Filmschool van de Volksbond verzorgden een leuke fotoreportage.