Robert Flos
Lid Bestuur

In maart 2017 ben ik met veel enthousiasme aangetreden als lid Raad van Toezicht bij de Volksbond Streetcornerwork. Ik woon samen met mijn vriend in Amsterdam Oud-West. Mijn ‘bouwjaar’ is 1968. Sinds juni 2016 werk ik bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (zeg maar het Veiligheidshuis van de regio Amsterdam) als projectleider voor jongvolwassen stelselmatige daders. Hiervoor heb ik 20 jaar bij ministeries gewerkt: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (o.a. grotestedenbeleid, jeugd en veiligheid) en Veiligheid en Justitie (o.a. aanpak overlast en onveiligheidsgevoelens). Daarnaast ben ik ook politiek-bestuurlijk actief (geweest). Ik ben 16 jaar actief geweest in de Amsterdamse politiek voor de VVD: 12 jaar gemeenteraad (tot 2014) en 4 jaar deelraad Oud-West (1998-2002). Sinds 2013 zit ik in de Raad van Toezicht van de Stichting Centrale Dierenambulance Amsterdam.
Het werk van Volksbond Streetcornerwork vind ik zo belangrijk omdat ik zowel in mijn werk als in mijn politieke activiteiten heb gezien hoe belangrijk een goede opvang van dak- en thuislozen, (ex-)psychiatrische patiënten en zwerfjongeren is voor henzelf, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad en zijn inwoners.