Theo van Ooi
Lid Raad van Toezicht

Maart 2018 ben ik voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Volksbond Streetcornerwork op bindende voordracht van de cliëntenraad. Een hele eer.

Ik ben werkzaam in de zorg sinds 1980 in verschillende rollen en functies. Na een ingrijpend life-event in de jaren negentig heb ik bewust gekozen voor een rol in behartiging van cliëntenbelangen in zorg. Aanvankelijk in de GGz en Maatschappelijk Opvang. Later zijn Jeugdzorg, Forensische psychiatrie, vrouwenopvang en ouderenzorg daar bij gekomen.

Na jaren in dienstverband te hebben gewerkt geef ik sinds 2015 als zelfstandig ondernemer advies, training en coaching/supervisie aan medezeggenschap zorgbreed. Vaak direct in relatie / combinatie met bestuurders. Om zo invloed te organiseren die leidt tot gezamenlijk behartigen van de belangen van cliënten èn organisatie.

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een manier om met mijn ervaring in zorg voor jongeren, dak- en thuisloze en kwetsbare mensen (vaak dicht bij hun dagelijks leven) inbreng vanuit hun perspectief direct in te brengen in het toezicht op de organisatie. Toezicht houden met in het achterhoofd alle perspectieven (cliënt, medewerker èn organisatie) is illustratief voor mijn visie op dit werk. Alleen zó kan ik bijdragen aan waardevol toezicht.