Nieuws

Succesvolle pilot dagbesteding RIBW/MO Jan Rebelstraat

Abdelhamid Idrissi begeleidde tijdens een succesvolle pilot 6 bewoners van RIBW/MO Jan Rebelstraat naar een dagbesteding. Met kennis van de buurt en inzet van zijn eigen netwerk en dat van de bewoners.

De volgende principes maakten deze pilot succesvol:

  • de gestructureerde, oplossingsgerichte aanpak, op basis van vertrouwen
  • het inzetten van netwerken en relaties, formeel en informeel
  • het concentreren op en beperken tot dagbesteding, vanuit een onafhankelijke positie

Lees hier in meer detail over deze succesvolle principes.

‘Constant vragen stellen, met de nadruk op alle positieve zaken. Bewoners de controle geven. Samen toewerken naar een concreet doel,’ vat Abdelhamid het proces van de pilot samen.

Abdelhamid werkt vanuit zijn eigen bedrijf Positive Society. Hij is ook projectleider voor het project studiezalen, in Amsterdam Nieuw West.