Team Zorg

DSC_0114De ambulante ondersteuning/wijkzorg is in handen van ons Team Zorg. Dat is zeer divers samengesteld. Het gaat om mensen van verschillende leeftijd, geslacht, achtergrond, culturen en opleidingsniveaus. Ze zijn geselecteerd op basis van betrokkenheid bij de cliëntengroep èn op passie voor het vak. Zij helpen cliënten bij:

  • het ontwikkelen van praktische woonvaardigheden
  • het opbouwen van een sociaal netwerk
  • financiën (administratie, toeleiden naar schuldhulp etc.)
  • werk/dagbesteding
  • algehele gezondheid

Continuïteit in ondersteuning

De cliënt ontwikkelt zich stap voor stap richting meer zelfstandigheid. Daarbij biedt de ambulante zorgmedewerker ondersteuning. Als de cliënt zelfstandig gaat wonen, eindigt de woonservice van de hospitalitymedewerkers maar de ambulante zorgmedewerker gaat door met het bieden van ondersteuning. Daardoor blijft de vertrouwensbasis intact en is er continuïteit in de begeleiding. De steun is dan vooral gericht op het zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de wijk en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Beoogde resultaten

Het is de ambitie van de Volksbond om met Ambulant Plus betere resultaten te bereiken:

  • grotere tevredenheid bij de cliënten
  • snellere en hogere uitstroom van cliënten naar zelfstandiger wonen
  • zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
  • minder terugval