Nieuws

Tegenspraak in samenspraak

De cliëntenraad en ondernemingsraad van VBSCW gaan hun krachten bundelen!

Op 17 oktober vond er een eerste ontmoeting plaats tussen de cliëntenraad en ondernemingsraad van Volksbond Streetcornerwork. Doel van de ontmoeting was om kennis met elkaar te maken. Hoewel beide raden vanuit hun eigen perspectief naar het organisatiebeleid kijken zijn er ook veel overeenkomsten. Deze overeenkomsten kunnen de medezeggenschap versterken.

De komende maanden gaan beide raden op zoek naar een gemeenschappelijke visie en hoe en onder welke voorwaarden de raden willen samenwerken.