Nieuws

Volksbond genomineerd voor de ‘Cliënt in beeld’ prijs 2015

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft de Volksbond genomineerd voor de ‘Cliënt in Beeld’-prijs 2015. De Volksbond is een van de vier genomineerden. De jury heeft een van de genomineerden uitgeroepen als winnaar en wie dat is zal bekend gemaakt worden tijdens het congres van de LCR op 9 april a.s. Voor de publieksprijs stemmen de deelnemers aan het jaarlijkse LCR congres op de nominaties van de jury.

De volksbond is een instelling voor maatschappelijke opvang. Op zeven locaties denken, praten en beslissen clienten wekelijks mee over zaken die er voor hen toe doen. Efficiënt georganiseerd, directe invloed op de besluitvorming en maximale tevredenheid! Cliënten doen mee en laten van zich horen!

De LCR reikt elk jaar 2 ‘Cliënt in beeld’-prijzen uit met een bijzonder thema: een jury-prijs en een publieksprijs. Zowel de winnaar van de jury- als van de publieksprijs ontvangt 2500 euro en een mooi aandenken.
De prijs is niet alleen bestemd voor cliëntenraden op het terrein van werk en inkomen, maar ook voor andere cliëntenraden. Het belangrijkste criterium is dat de inzending als voorbeeld moet kunnen dienen voor andere cliëntenraden. Het thema voor de Cliënt in Beeld-prijs 2015 is: De cliëntervaring in beeld.
Wij hopen natuurlijk dat de Volksbond als winnaar uit de bus zal komen en wachten de uitkomst gespannen af!