Volksbond nu

Wij hebben een belangrijke taak in de stad. Op vijf woonlocaties bieden we onderdak en ondersteuning aan jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn er twee locaties voor dagbesteding en zinvolle activiteiten. Cliënten die zelfstandig kunnen wonen, krijgen van ons praktische hulp aan huis.

Interactie met buurt

De Volksbond is een flexibele en innovatieve organisatie. Het is onze ambitie voorop te lopen in nieuwe methodieken binnen de zorg. Belangrijk voorbeeld daarvan is ons zorgconcept Burgers voor Burgers. Daarmee zetten we in op intensieve samenwerking tussen cliënten en de buurt waar ze wonen. Wat kunnen ze voor elkaar betekenen?

Isolement doorbreken

Binnen de organisatie kunnen onze cliënten aan de slag op leerwerkplekken. Buiten de muren van de locaties streven we naar samenwerking tussen wijk en cliënten. Alles wat wij doen, is gericht op versterking van hun gevoel voor eigenwaarde. Het gaat erom hun isolement te doorbreken.

Cliënten aan het stuur

Ook de participatie van cliënten is bij de Volksbond zeer sterk ontwikkeld. Cliënten hebben grote invloed op het beleid en hoe we zorg bieden. Beslissingen nemen we altijd na uitgebreid overleg tussen management, medewerkers èn cliënten. Dankzij een helder besluitvormingsmodel kunnen zij volop meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat gebeurt via kerngroepen en de Cliëntenraad.

Betrokken professionals

Onze medewerkers zijn professionals met een grote betrokkenheid en hart voor de cliënten. Ze zijn opgeleid en hebben ervaring in het stimuleren en uitdagen van de cliënten. Dat doen ze door de cliënten verantwoordelijkheden te geven en door respectvol met ze samen te werken.