De Volksbond Toen

1875 De ‘Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik’ wordt opgericht in 1875. Inzet is het bestrijden van het alcoholisme, dat werd veroorzaakt door slechte sociale omstandigheden.
1897 Afdeling Amsterdam richt 1897 de naamloze vennootschap ‘Maatschappij tot exploitatie van koffiehuizen te Amsterdam’ op. In de stad bestaan nog steeds horecagelegenheden die voortkomen uit deze ‘Maatschappij’.
1909 De Volksbond tegen Drankmisbruik zet in Amsterdam het eerste consultatiebureau voor alcoholisme op. Daaruit zou later de Jellinek en de overige verslavingszorg ontstaan.
jaren ’80 De Volksbond richt zich – samen met andere organisaties – ook op bestrijding van drugsgebruik.
1987 Oprichting van Stichting Volksbond Amsterdam als (naam)opvolger van de oude Volksbond. De stichting start in de stad het eerste sociale pension voor dak- en thuislozen en de eerste opvang voor asielzoekers met problemen.