Werkwijze Team Zorg

De cliënt uitdagen zelf initiatieven te nemen. Dat is de werkwijze van de ambulante zorgmedewerkers van het Team Zorg. Regie en verantwoordelijkheid liggen meteen zoveel mogelijk bij de cliënten.

We stemmen de begeleiding volledig af op de hulpvraag en behoefte van de cliënt. Die bepaalt wat we gaan doen. Die heeft de regie.

Praktische steun

Ambulant Plus - administratie door Mickey + ambulante zorgverleensterDe hulp die we bieden is praktisch helpend. De ambulante zorgmedewerkers nemen geen taken over maar ze werken intensief samen met de cliënt op het gebied van praktische woonvaardigheden, het opbouwen van een sociaal netwerk, financiën, werk/dagbesteding en algehele gezondheid. Tot de cliënt het (weer) zelfstandig kan.

 

Onderwerpen waarop de ambulante zorgmedewerker steun biedt:

 • lichamelijk en psychisch functioneren;
 • zelf doen van huishouden, administratie en financiën;
 • schulden in kaart brengen en eventueel toeleiden naar schuldhulp
 • toeleiding naar werk/dagbesteding;
 • uitbreiden en onderhouden van het eigen netwerk;
 • meedoen in de buurt;
 • toeleiding naar reguliere hulp- en dienstverlening;
 • vinden en/of behouden van huisvesting

Vertrouwen en zekerheid

Belangrijke uitgangspunten van het Team Zorg:

 • de cliënt moet vertrouwen kunnen hebben in degene die aan huis komt
 • er moet zekerheid zijn dat er iemand komt en dat die de afspraken waarmaakt
 • de cliënt denkt zelf na en beslist zelf mee over wat er gebeurt
 • houding van de ambulante begeleiders: ‘We zijn bij jou als cliënt te gast’
 • de cliënt heeft een vaste ambulante zorgmedewerker, zodat een vertrouwensband kan worden opgebouwd

Samenwerking en communicatie

We vinden het belangrijk om goed samen te werken en helder te communiceren. Er zijn korte lijnen tussen alle betrokkenen binnen en buiten de Volksbond: de cliënten, ambulante zorgmedewerkers, hospitality medewerkers, regiomanagers, de buurt/wijk en overige betrokkenen.

Daarnaast hebben ambulante zorgmedewerkers een spilfunctie binnen het netwerk van hulp- en dienstverleners. Vaak heeft een cliënt ook contact met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV-er) en/of een behandelaar met de schuldhulpverlening of een welzijnsorganisatie in de buurt. Het is belangrijk voor de cliënt dat al die zorg goed op elkaar wordt afgestemd.

Als speciale service kan de ambulante begeleider voor de SPV-er of behandelaar maandelijks een kort voortgangsverslag schrijven. Dat gebeurt alleen met toestemming van de cliënt.