Nieuws

Wethouder Kukenheim bezoekt Project Jongerenwoningen

De gemeente Amsterdam en verschillende Amsterdamse organisaties die zich inzetten voor de opvang van en zorg voor jongeren vormen samen de Task Force Jongerenhuisvesting. Gezamenlijk werken zij aan het bevorderen van de uitstroom van jongeren uit opvangtrajecten. Daarvoor is woonruimte nodig die past bij de mogelijkheden van deze doelgroep. Op kleine schaal zijn de eerste ruimtes gevonden, maar de omvang daarvan is nu nog te beperkt. Lees hier het volledige persbericht.