Wonen voor jongeren (18 t/m 23 jaar)

Een dak- en thuisloze jongere die in aanmerking wil komen voor een plek in de Maatschappelijke Opvang (MO) Amsterdam kan zich aanmelden bij de GGD, tel. 020-5555462.

Meestal wordt een jongere verwezen door een hulpverlener vanuit een instelling zoals Stichting Streetcornerwork (SSCW). De verwijzer kan de jongere aanmelden bij de GGD voor een screening om toegelaten te worden tot de hulpverlening.
Indien de jongere wordt toegelaten dan krijgt hij/zij een trajecthouder van Spirit toegewezen of van de Volksbond zelf. De trajecthouder stelt samen met de jongere een trajectplan op wat wordt ingebracht bij de Plaatsingstafel voor jongeren. De Plaatsingstafel wijst een woonvoorziening toe.
Betreft dit een woonvoorziening bij de Volksbond dan wordt de jongere door de contactpersoon van de Volksbond uitgenodigd voor een intakegesprek. Blijkt de woonvoorziening passend dan wordt de jongere op de wachtlijst geplaatst.

http://www.socialekaart.amsterdam.nl/
www.streetcornerwork.eu/clienten/