Wonen voor volwassenen

Beschermd wonen
Cliënten met (langdurige) psychiatrische problematiek kunnen door hun behandelaar worden aangemeld bij de Centrale Toegang beschermd wonen (CTBW). Dit kan in Trajectus via een digitaal aanmeldformulier https://trajectusamsterdam.itforcare.nl.
Voor vragen over de aanmelding in Trajectus voor Beschermd Wonen kunt u mailen naar ctbw@ggd.amsterdam.nl.

De gemeente beoordeelt de aanmelding en wijst al dan niet een beschikking toe. De cliënten met een beschikking worden ingebracht bij de veldtafel. De veldtafel plaatst de cliënt op de wachtlijst van een cluster en een trajecthouder wordt aan de cliënt gekoppeld. De cliënt wordt door de trajecthouder uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de woonvoorziening als er een plek is.

Maatschappelijke opvang
Dak- en thuisloze cliënten kunnen door hun verwijzer worden aangemeld bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO). Dit kan in Trajectus via een digitaal aanmeldformulier https://trajectusamsterdam.itforcare.nl.
Voor vragen over de aanmelding in Trajectus voor de maatschappelijke opvang kunt u mailen naar ctmo@ggd.amsterdam.nl.

Wordt de cliënt toegelaten tot de maatschappelijke opvang dan wordt hij ingebracht bij de veldtafel. De veldtafel plaatst de cliënt op de wachtlijst van een cluster en een trajecthouder wordt aan de cliënt gekoppeld. De cliënt wordt door de trajecthouder uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij de woonvoorziening als er een plek is.

Dak- en thuislozen zonder verwijzer kunnen zich melden bij de screeningsbalie in de Jan van Galenstraat 323b Amsterdam.